рубеж

 • 49рубеж безопасности — saugumo riba statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nustatyta linija, už kurios antžeminė ir jūrų artilerija, nesudarydama pavojaus savo kariams, gali bet kada šaudyti. Prieš šią liniją ugnis leidžiama tik pagal remiamo vado prašymą ar jam sutikus.… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 50рубеж безопасного удаления — saugumo riba statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sąlyginė vietovės linija, ribojanti karinius vienetus nuo savo (draugiškų) pajėgų artilerijos ugnies (aviacijos, raketų smūgių), už kurios priešakinių padalinių kariai ar technika nebus kliudyti… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 51рубеж безопасности — saugumo riba statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sąlyginė vietovės linija, ribojanti karinius vienetus nuo savo (draugiškų) pajėgų artilerijos ugnies (aviacijos, raketų smūgių), už kurios priešakinių padalinių kariai ar technika nebus kliudyti… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 52"Рубеж Славы" — РУБÉЖ СЛÁВЫ , комплекс мем. сооружений в местах наиболее ожесточённых боёв Московской битвы 1941–42. Сооружается с 1966. Памятники Р. С. группируются по основным направлениям Моск. битвы. Клинско Солнечногорское нап равление: 23 й км Ленингр …

  Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия

 • 53Рубеж ухода — Рубеж ухода  (возврата)  точка, положение которой рассчитано так, чтобы в случае ухода с неё на запасной аэродром количество топлива на борту воздушного судна к расчётному времени прилёта на запасный аэродром было достаточным для… …

  Википедия

 • 54Рубеж открытия огня — (прекращения огия) иа полигонах, стрельбищах, условная линия иа местности, по достижении которой разрешается (запрещается) ведение огня нз всех видов оружия. Р. о. о. обозначается красными флагами (фонарями), рубеж прекращения белыми …

  Словарь военных терминов

 • 55Рубеж развертывания — 1) условная линия иа. местности, с которой части (подразделения) перестраиваются из походного порядка в предбоевой или из предбоевого в боевой; 2) рубеж, иа котором противотанковый резерв развёртывается в боевой порядок и отражает атаку… …

  Словарь военных терминов

 • 56Рубеж спешивания — условная линия (полоса) на местности, при достижении которой мотострелковые подразделения начинают покидать БМП (БТР) для выхода на рубеж перехода в атаку в пешем порядке …

  Словарь военных терминов

 • 57рубеж огневого вала — ugnies bangos ruožas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Menama vietovės linija, pagal kurią rengiama ir leidžiama artilerijos ugnies banga. Pagrindiniai ugnies bangos ruožai skiriami pagal priešo gynybos pozicijų, tranšėjų, prieštankinių ir kt.… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 58рубеж заградительного огня — užtveriamosios ugnies ruožas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Menama vietovės linija, į kurią paleidžiama vamzdinės artilerijos ir minosvaidžių ↑užtveriamoji ugnis. Užtveriamosios ugnies ruožas skiriamas atakuojančių tankų ir pėstininkų kelyje …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 59рубеж прекращения огня — ugnies nutraukimo riba statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Linija šaudyklose, poligonuose, kurią pasiekus leidžiamas (draudžiamas) šaudymas iš visų rūšių ginklų. Ugnies paleidimo riba žymima raudonomis vėliavėlėmis (žibintais), nutraukimo –… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 60рубеж координации огневой поддержки — paramos ugnimi koordinavimo riba statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Atitinkamo SP vado nustatyta linija, užtikrinanti nepavaldžos jam ugnies koordinavimą, kuri gali turėti įtakos vykstančioms taktinėms operacijoms. Paramos ugnimi koordinavimo… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 61рубеж открытия огня — ugnies paleidimo riba statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Linija šaudyklose, poligonuose, kurią pasiekus leidžiamas (draudžiamas) šaudymas iš visų rūšių ginklų. Ugnies paleidimo riba žymima raudonomis vėliavėlėmis (žibintais), nutraukimo –… …

  Artilerijos terminų žodynas

 • 62рубеж ядерной безопасности — branduolinės saugos linija statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Pagal galimybes parinkta linija, kuri nustatyta pagal tiksliai apibrėžtus topografinius požymius ir naudojama apsaugos priemonėms, draugiškų pajėgų pavojaus… …

  Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

 • 63рубеж дымопуска — dūmijimo riba statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Vietovės linija, nuo kurios pradedama leisti dūmus sudarant dūmų uždangas. atitikmenys: angl. smoke line rus. рубеж дымопуска …

  Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

 • 64рубеж безопасного удаления — saugaus nuotolio riba statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Vietovės sąlyginė linija, mažiausiai nuotolusi nuo planuojamų savo šaudmenų sprogimo rajonų; neperžengę šios linijos kariniai vienetai (kariai) nebus pažeisti.… …

  Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas